Marek Modranský

Životný príbeh

Mám 43 rokov a cítim, že práve teraz mám tú najlepšiu kombináciu životnej energie a skúseností na to, aby som nimi prispel k rozvoju úrovne života v našom kraji. Stále máme či zlepšovať. Župa nie je rodinný podnik s neobmedzeným rozpočtom len pre „vlastných“ ľudí. Kraj je tu pre všetkých a župan musí prestať snívať a klamať ľudí, ale venovať sa zmysluplným projektom pre ľudí.

Som Banskobystričan. Mám za sebou viac ako 20-ročné skúsenosti na viacerých riadiacich pozíciách v úzkom kontakte s verejnou správou. Rodinné korene mám v Lučenci, kde som sa narodil. Moji rodičia sa však už v tom čase rozhodli žiť a pracovať v Banskej Bystrici. Preto som svoje detstvo a základnú školu absolvoval v krajskom meste. V Lučenci a okolí mám silné rodinné väzby, ktoré ma motivovali aj pri výbere štúdia na strednej škole. Po jej úspešnom skončení som pokračoval na Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som už aj zotrval pracovať a založil som si tu rodinu.

Už počas vysokoškolského štúdia som začal intenzívne pracovať, aby som čerstvé poznatky zo školy mohol doplniť o praktické skúsenosti. V jednej z najväčších dopravných spoločností na Slovensku (SAD Zvolen) som v roku 2003 začínal od základnej pozície asistenta, avšak vďaka mojej pracovitosti som sa už o dva roky stal zástupcom dopravného riaditeľa. Táto pozícia mi priniesla množstvo príležitostí pre stretnutia so zástupcami tých najdôležitejších inštitúcií v regióne, s primátormi miest, či starostami obcí, riaditeľmi škôl a pod. Tu som pôsobil do roku 2014. Od tohto času som aktívnym poslancom v mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a vo svojej práci sa venujem aktívnej podpore samosprávam, dopravným podnikom, či v oblasti prípravy legislatívy, rôznych strategických a zmluvných dokumentov.

Pomáhať slabším je naša povinnosť

Okrem profesionálnej náplne mojich dní, a času stráveného pre moju vlastnú rodinu, sa už niekoľko rokov aktívne venujem aj charitatívnej činnosti. V roku 2016 som sa stal členom najväčšej medzinárodnej organizácie Lions, ktorá má už vyše 100-ročnú históriu a jej pôvodné poslanie je pomoc nevidiacim a zrakovo postihnutým osobám. Od roku 2019 som prezidentom klubu Lions v Banskej Bystrici, kde členskú základňu tvoria významné osobnosti mesta s chuťou pomáhať slabším. Klub má v našom meste už 30 ročnú históriu. Postupne sme naše aktivity rozšírili aj o iné skupiny ľudí a organizácie, ktoré potrebujú našu pomoc. V tejto činnosti plánujem rozhodne naďalej zotrvať, pretože to považujem za prirodzenú súčasť môjho pôsobenia medzi ľuďmi.  

Držím sa jednej životnej rady, že na to máme niektorí väčšie a silnejšie svaly, aby sme pomáhali tým slabším… Takto je to aj s inou pomocou, a nemali by sme preto váhať, keď niekto náš o ňu požiada. Vždy sa to vráti v inej forme aj k nám späť do našich životov. Z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že veľakrát aj pre nás malý dar je veľkou pomocou pre odstránenie trápenia druhých.

Ďakujem za každú podporu

Vážim si každú podporum ktorej účel môžete sledovať na transparentnom účte