Marek Modranský

Politický život

Náš kraj považujem za naše spoločné bydlisko. Profesijná prax mi v uplynulých rokoch ponúkala viackrát atraktívne možnosti pracovať v zahraničí alebo mimo nášho regiónu. Rozhodol som sa však pre náš domov, náš kraj, aby som svoje poznatky odovzdával tu doma, pre nás všetkých. Aj preto som s mojimi kolegami presadil, že sídlo Inštitútu verejnej dopravy bude v srdci nášho kraja v Banskej Bystrici.

Pohľad na krásne hory v našom okolí, pocit domova a bezpečia, stretnutie s rodinou a priateľmi, sa nemôže kompenzovať inými vymeniteľnými hodnotami. Preto som tu, a som pripravený pracovať pre náš kraj s nasadením celého svojho srdca lokálpatriota a využitím môjho odborného potenciálu.  

Som už 8 rokov jeden z najaktívnejších poslancov krajského mesta Banská Bystrica. Pracujem svedomito, odborne a čestne, bez akýchkoľvek káuz, prešľapov, či iných zlyhaní. Mojimi prednosťami sú hlavne spolupráca, pozorné vnímanie prostredia, počúvanie potrieb ľudí, a hľadanie spôsobu pre ich splnenie. Rozumné rozhodnutia si však vyžadujú aj skúsenosti a zodpovednosť, ktoré mám. Toto považujem za kľúčové pre každého politika.

Moja politická kariéra začala už pred 12 rokmi, kde som v krajskom meste Banská Bystrica začínal ako odborník na verejnú dopravu v dopravnej komisii. Od roku 2014 som už riadnym poslancom mesta Banská Bystrica, a od tohto času zastávam aj funkciu predsedu Komisie pre dopravu a bezpečnosť.

Som Banskobystričan. Mám za sebou viac ako 20-ročné skúsenosti na viacerých riadiacich pozíciách v úzkom kontakte s verejnou správou. Rodinné korene mám v Lučenci, kde som sa narodil. Moji rodičia sa však už v tom čase rozhodli žiť a pracovať v Banskej Bystrici. Preto som svoje detstvo a základnú školu absolvoval v krajskom meste. V Lučenci a okolí mám silné rodinné väzby, ktoré ma motivovali aj pri výbere štúdia na strednej škole. Po jej úspešnom skončení som pokračoval na Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som už aj zotrval pracovať a založil som si tu rodinu.

Už počas vysokoškolského štúdia som začal intenzívne pracovať, aby som čerstvé poznatky zo školy mohol doplniť o praktické skúsenosti. V jednej z najväčších dopravných spoločností na Slovensku (SAD Zvolen) som v roku 2003 začínal od základnej pozície asistenta, avšak vďaka mojej pracovitosti som sa už o dva roky stal zástupcom dopravného riaditeľa. Táto pozícia mi priniesla množstvo príležitostí pre stretnutia so zástupcami tých najdôležitejších inštitúcií v regióne, s primátormi miest, či starostami obcí, riaditeľmi škôl a pod. Tu som pôsobil do roku 2014. Od tohto času som aktívnym poslancom v mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a vo svojej práci sa venujem aktívnej podpore samosprávam, dopravným podnikom, či v oblasti prípravy legislatívy, rôznych strategických a zmluvných dokumentov.

SPOLUPRÁCA JE DOLEŽITÁ

S primátorom Jánom Noskom sme spoločne pre Banskú Bystricu dokončili a urobili množstvo kľúčových projektov pre ľudí z celého kraja. Výstavba autobusovej stanice ako integrovaný uzol pre spojenie s vlakmi, diaľkovými, prímestskými autobusmi a ich priame napojenie na systém MHD v meste. Ďalej to je masívna oprava cestnej infraštruktúry na hlavných koridoroch. Prestali sme plátať cesty, ale opravujeme ich v celých úsekoch vrátane potrebných bezpečnostných prvkov.

Využili sme v maximálnej miere čerpanie eurofondov na opravy materských a základných škôl, či opravu športovísk. Doprava, šport, kultúra, sociálne zázemie, životné prostredie – to sú témy, ktorým sa chcem venovať aj ako budúci predseda samosprávneho kraja. Ľudia si zaslúžia dokončenie sľubov, ktoré od predchádzajúcich politikov dostali, a tí to žiaľ nedokázali urobiť. Ja som pripravený tvrdo pracovať a presadzovať pre náš kraj aj na štátnej úrovni benefity pre všetky oblasti, ktoré ľudia v našom kraji potrebujú.

Banská Bystrica je kľúčové centrum pre kraj. Celé súmestie Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva, Krupina tvoria hlavnú ekonomickú základňu kraja. Potrebujeme, aby táto oblasť bola stabilná, a ako budúci župan som sa mohol venovať vzdialenejším regiónom a podporiť aj tam hospodársky život.

Som preto veľmi rád, že Ján Nosko v uplynulých dňoch ohlásil svoj zámer pokračovať ako primátor krajského mesta aj v ďalšom funkčnom období. Keďže spolu máme 8-ročnú veľmi dobrú spoluprácu a pochopenie pre rovnaké priority pre ľudí, tak som presvedčený, že takáto spolupráca bude len na prospech obyvateľov nášho celého kraja.

Držím sa jednej životnej rady, že na to máme niektorí väčšie a silnejšie svaly, aby sme pomáhali tým slabším… Takto je to aj s inou pomocou, a nemali by sme preto váhať, keď niekto náš o ňu požiada. Vždy sa to vráti v inej forme aj k nám späť do našich životov. Z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že veľakrát aj pre nás malý dar je veľkou pomocou pre odstránenie trápenia druhých.

Ďakujem za každú podporu

Vážim si každú podporum ktorej účel môžete sledovať na transparentnom účte