Marek Modranský

Profesný život

Moja práca mi prirástla k srdcu tak, že už niekoľko rokov nepočítam hodiny, koľko jej venujem, pretože neustále vnímam všetky podnety od ľudí.  Moje pôsobenie v prestížnom medzinárodnom združení pre verejnú dopravu UITP v Bruseli mi poskytlo nadhľad a správne videnie budúcich trendov.

Kombinácia zahraničných skúseností (člen výkonného výboru UITP, podpredseda Komisie pre regionálnu dopravu) s výkonom popredných funkcií v podnikoch verejnej dopravy na Slovensku (dopravný riaditeľ v SAD Zvolen, člen predstavenstva Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, generálny tajomník Zväzu autobusovej dopravy) ma postupne profilovala do špecializovaného odborníka na verejnú dopravu.

Posledné roky mojej praxe som sa preto už presunul do oblasti odborného manažmentu a poradenstva vo verejnej doprave. V roku 2015 mi bol na svetovom kongrese v Miláne od UITP (Union Internationatel des Transport Publics) so sídlom v Bruseli udelený titul honorárny viceprezident UITP.

Ako predseda Inštitútu verejnej dopravy (IVD) spolupracujem so samosprávami a inými organizáciami, a podieľam sa aj na tvorbe a pripomienkovaní legislatívy spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Medzi hlavné činnosti IVD patrí úzka spolupráca so združením UITP, kde sa naďalej školím pre vyššiu odbornosť a presúvam tieto poznatky samosprávam, dopravcom, alebo prezentujem na odborných domácich a zahraničných konferenciách.

Som Banskobystričan. Mám za sebou viac ako 20-ročné skúsenosti na viacerých riadiacich pozíciách v úzkom kontakte s verejnou správou. Rodinné korene mám v Lučenci, kde som sa narodil. Moji rodičia sa však už v tom čase rozhodli žiť a pracovať v Banskej Bystrici. Preto som svoje detstvo a základnú školu absolvoval v krajskom meste. V Lučenci a okolí mám silné rodinné väzby, ktoré ma motivovali aj pri výbere štúdia na strednej škole. Po jej úspešnom skončení som pokračoval na Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som už aj zotrval pracovať a založil som si tu rodinu.

Už počas vysokoškolského štúdia som začal intenzívne pracovať, aby som čerstvé poznatky zo školy mohol doplniť o praktické skúsenosti. V jednej z najväčších dopravných spoločností na Slovensku (SAD Zvolen) som v roku 2003 začínal od základnej pozície asistenta, avšak vďaka mojej pracovitosti som sa už o dva roky stal zástupcom dopravného riaditeľa. Táto pozícia mi priniesla množstvo príležitostí pre stretnutia so zástupcami tých najdôležitejších inštitúcií v regióne, s primátormi miest, či starostami obcí, riaditeľmi škôl a pod. Tu som pôsobil do roku 2014. Od tohto času som aktívnym poslancom v mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a vo svojej práci sa venujem aktívnej podpore samosprávam, dopravným podnikom, či v oblasti prípravy legislatívy, rôznych strategických a zmluvných dokumentov.

Ďakujem za každú podporu

Vážim si každú podporum ktorej účel môžete sledovať na transparentnom účte